Any enquiries

Regeneration Team

Powys County Council  

County Hall 

Regeneration Team

Spa Road 

Llandrindod Wells 

Powys 

LD1 5LG 

Regeneration@powys.gov.uk

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

© Powys War Memorials 2016