Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth ffotograffiaeth

Daeth cystadleuaeth ffotograffiaeth cofebion rhyfel i ben ddydd Gwener 10 Mehefin 2016. Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n cystadlu. 

Bydd y beirniaid yn edrych drwy’r holl geisiadau’n ofalus iawn dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr enillwyr a’r rhai sydd wedi dod yn agos i’r brig yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl.

Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n cystadlu.